(Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition)) [PDF] º Gerard Koolschijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free download Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition)

Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition) Download ¶ 104 Dit werk van Plato werd vertaald en geannoteerd door Gerard Koolschijn Het werk van Plato is geen objectief onderzoek naar waarheid maar een grootse en fanatieke poging het gelijk van een persoonlijke overtuiging te bewijzen Voor Plato stond het lot van de wereld op het spel Als belichaming van zijn gelijk schiep hij een van de grootste literaire figuren uit de geschiedenis de martelaar Sokrates uitgelachen en gedood door zijn eigen Atheen.

Free download æ PDF, DOC, TXT or eBook ç Gerard KoolschijnHet democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition)

Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition) Download ¶ 104 Ieën Hij toont de tegenstrijdigheid van zijn natuur hoewel Plato het menselijk bestaan als totaal verziekt verwerpt blijft hij tot aan zijn dood aan zijn ontwerp voor een ideale samenleving werken Plato ziet daarbij zijn fundamentalisme als laatste redmiddel voor de wereld en als een uiterste poging het democratische streven naar vrije behoeftebevrediging en de daarmee gepaard gaande blinde economische groei en vernietiging tegen te houde.

Gerard Koolschijn ç 4 Download

Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition) Download ¶ 104 Se volk in Plato's ogen een democratisch beest In 'Het democratische beest Plato's tegenstander' beschrijft Gerard Koolschijn Plato's woedende aanval op de democratie maar ook de politieke en psychologische achtergronden van zijn fundamentalistische ideologie Plato minacht het type van de democraat en verzet zich tegen de artistieke ethische en politieke criteria van de massa Koolschijn behandelt uitgebreid de achtergrond van Plato's theor.

  • 171
  • Het democratische beest: Plato's tegenstander (Dutch Edition)
  • Gerard Koolschijn
  • Dutch
  • 26 October 2018
  • 9789035106819