[E–pub] Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni By Erol Sever


1 thoughts on “[E–pub] Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni By Erol Sever

  1. says: [E–pub] Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni By Erol Sever Erol Sever ´ 9 free download read Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni

    [E–pub] Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni By Erol Sever Yezidilik hakkında okuduğum ilk kitap Daha önce haklarında hiç bir bilgiye sahip olmadığım bu cemaat ile ilgili çok faydalı bilgiler edindiğimi söyleyebilirim Gerek inanışları ve ibadetleri gerekse adetleri hakkında doyurucu bilgiler edinebileceksiniz Kitap sadece yezidiler hakkında değil onları etkileyen mazdacılık zerdüştlük vs gibi diğer gnostik dinler ile sabiiler gibi diğer cemaatler hakkında da yü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

read Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni

Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni characters ò E-book, or Kindle E-pub Cı bir dindir Yezidiler’in Şeytan’a taptıkları tanrılarının Şeytan olduğu doğru mudur Yezidiliğin kurucusu olduğu sanılan Şeyh Adiyy kimdirBu kitabın belgeler bölümünde yeralan Kitab ül Cilve Mushaf ı Reş ve Şeyh Adiyy’nin İlahisi Türkçe’de ilk kez yayınlanmaktadır Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni bu Yezidi kaynaklarının Doğulu Batılı gezginleri.

characters Æ E-book, or Kindle E-pub ´ Erol SeverYezidilik ve Yezidilerin Kökeni

Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni characters ò E-book, or Kindle E-pub N yazarların araştırmalarının incelenmesiyle ortaya çıkmıştır Eldeki bilgilerin değerlendirilmesi sonuçlandırılmış ve bir çözümlemeye gidilmiştir Bu çözümlemeyi esas olarak okur değerlendirecektir Türkiye ve Ortadoğu’da kökenleri bilinmeyen ve kuralları pek tanınmayan bu dini cemaat üzerine yazılmış kitabın bu tartışmalara yol açmasını umuyoruz.

Erol Sever ´ 9 free download

Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni characters ò E-book, or Kindle E-pub Yezidilik karma bir dindir Yezidiler’in dili Kürtçe’dir Bu tektanrıcı dinin tasarımını yapıp kuranlar Asurlar’dır Ama Yezidiler etnik olarak Asur veya Kürt müdürler Yoksa Azday halkı veya ulusundan mıdırlar Yezidiler bu kimlik bunalımını nasıl çözecekler Cemaat aşamasından ulus olma aşamasına geçişin zorluklarını nasıl yenecekler Yezidilik tektanrı.

  • Paperback
  • 170
  • Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni
  • Erol Sever
  • Turkish
  • 15 January 2020
  • null