E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

Tamara Kučan ↠ 5 Read

Kapija AUTHOR Tamara Kučan

Kapija AUTHOR Tamara Kučan Free download ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free Roman Kapija donosi priču o problemu granica u današnjem vremenu o svetu opterećenom materijalnim vredostima razlikama i ugledom Od lj. Tamara ho e da me ubijeNeo ekivano i savr eno

Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan

Kapija AUTHOR Tamara Kučan Free download ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free O problemima savremenog društva autorka priča ljubavnu priču ali i priču o novcu materijalnoj i duhovnoj krizi opsesiji strasti i bol. Ovo je pri a o Amiti i Jorgosu Amita je imigrantkinja iz Indije ivi u Atini od svoje pete godine sa ocem majka joj je poginula tokom migracija i radi u njihovom zajedni kom restoranu indijske hrane Jorgos je Grk vlasnik no nih klubova i velike porodi ne imperije Papadopulos Spletom okolnosti njih dvoje se sre u to je dovoljno da u o ima onog drugog prepoznaju tugu koju i sami nose i upu taju se u strastvenu vezu punu uspona i padova Ili mo daKapija je knjiga koja me je upoznala s radom Tamare Ku an Dru tvene mre e pune su pozitivnih kritika i obo avatelja njenog rada a moram priznati da sam bila odu evljena njenim odnosnom s itaocima na sajmu knjiga Sve to je u meni stvorilo veliku elju da pro itam neku njenu knjigu I poznajmila sam od drugarice pustila sam nju da mi odabere Lagala bih kad bih rekla da posle tridesetak stranica nisam bila u isku enju da ostavim knjigu Bila sam blago razo arana Stil mi se nije dopao na momente je patetican I stekla sam utisak da se autorka trudila da napi e to vi e citata Takode falilo mi je opisa Me utim nisam od onih koji ostavljaju bilo ta na pola A zanimalo me je i ho e li mi se radnja dopasti ostavila sam prostora da se utisak promeni do kraja Nije se promenio to se stila ti e Radnja mi se dopala Najvi e deo o selidbi migranata i njihovim razlozima indijskim obi ajima i verovanjima na inu na koji se ljudi odnose prema imigrantima i deo u kome je Amita posetila svoju rodnu zemlju velelepni Tad Mahal Ali sve mi je nekako bilo prose no i spremala sam se da knjizi dam 35 sve dok nisam pro itala poslednje tri stranice Nisam verovala da je mogu e ali poslednje 3 stranice promenile su mi mi ljenje o prethodnih 361 Dale su pri i koju sam ocenila kao prose nu jednu potpuno novu dimenziju i preokrenule je za 360 stepeni Me utim moja ocena ove knjige ostaje 4 zbog stila esto sanjam snove ve e od ivota te ko da cete shvatiti na po etku ali na kraju sigurno ho ete Citirala bih ovde i Dambldora ali pla im se da bi to bio spojler Mo da oni koji su citali knjigu i gledali itali HP shvate na ta mislim

Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan

Kapija AUTHOR Tamara Kučan Free download ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ubavi do mržnje od mržnje do ljubavi Od prijatelja do stranaca i od stranaca koji postaju najbolji prijatelji Kroz realističnu priču. Svoje snove ljudi naj e e sami ubijaju ali niko se ne upita odakle im pi tolj Ovo je pri a o Gr koj Indiji razli itim kulturama i ljubaviKapija je ispisana iz dva ugla Jorgosovog glavnog mu kog lika i Amitinog glavne enske junakinjeNebo i zemlja Dve potpuno razli ite osobe Magija ne sme da prestane jer kada i ezne dve vesele i mokre osobe preobrati e se u dva mokra pokisla mi a Jorgos je grk iz bogate porodice nakon potpunog raspada duge veze novac tro i na alkohol drogu i provode Vlasnik no nog kluba svake no i odlazi sa drugom enom u krevet lupa recke po zidu i nesposoban je da prona e sre u i da nastavi da ivi Tako to biva kada osvane Zaborave se gre ke po injene u pijanstvu zaborave se brojevi poljupci i dodiriAlkohol Uvek mo e da ga okrivi Ve iti stari krivac koji nijednu kaznu nije odslu io Amita imigrant iz Indije U Gr ku je do la sa ocem Otvorili su mali indijski restoran u kom Amita radiIma najbolju drugaricu Zoe biv u ljubav koju nikako ne mo e da preboli umetnika Vangelisa koji se hranio njenom tugom ivi skromno i dane provodi ma taju i o nekom boljem ivotu Nisam ba sigurna ta zna i biti iv iva sam samo u mojim ma tarijama SanjamPrevi e sanjam Sticajem udnih okolnosti Amita i Jorgos se sre u u restoranu i ra a se ljubav Nije to panika Amita To je sre a nego je ljudima lak e da sre u nazovu panikom kada veruju da je nisu dostojni Ali ne postoji jednostavna ljubav ne postoji ljubav bez problema pa e tako i njihova prolaziti kroz veliki broj prepreka ljubomoru nesigurnost male i velike sva e raskide i prekide Pored toga to treba da bude veli anstvena ljubav treba da bude i luda U njegovim o ima sam videla tugu istu kao u mojima Kada u tu im o ima prepozna svoj bol zagleda se u njih tra e i spas Shvatam kako je sve po elo shvatam kako nam se sve korak po korak name talo Shvatam i za to ostajem Ludilo Isto ludilo Ista devijacija Isto i a enje mozga Ista dijagnoza Pored ljubavi saznajemo kroz ta su sve Amita i njen otac pro li da bi do li do Gr ke be e i od rata i smrtiNije ovo samo pri a o ljubavi ovo je pri a o boli tugama besu i mr njiPri a o razlikama prihvatanju tragedijama borbi i novcu Novcu koji prividno kupuje sre u ne greje srce i u sekundi mo e da nestane Neke trenutke ne mo e da preslika U nekim o ima ne vidi sebe Neke usne mogu da ljube o iljke ali ne i da ih obri u Neke ruke mogu samo da te maze ali ne i da te pomaze Pored svakoga mo e da se zaspi ali samo pored jedne osobe ne vri ti u snu U nekim danima odjekuje smeh ali se nikada ne nasmeje U nekim no ima se ru e zidovi ali se nikada ne sru e Neki koraci te ponesu predaleko ali nisu to tvoje daljine Neke sumnje te odnesu u nove blizine kojima nikako da se pribli i Nisu to tvoje no i Nisu to tvoji dani Nisu te ruke o i usne ne to tvoje Nisi to ti Nisi tako zami ljao sve Nisi se tome nadao Grli sopstveni o aj prizivaju i da ti se vrati staro zlo ne to najbolje to ti se ikad desilo shvata da te nikad ni ta nije bolelo ve da si boleo samog sebe Shvata da si le io rane koje u pore enju sa svakim uzaludnim poku ajem sre e ne bole I shvati da nije bitno ko ti le i te rane koliko su rane duboke i za to su nastale Shvata da se neke stvari samo jednom u ivotu dogode i da postoji samo jedna osoba Sa kojom si spreman na smrt da ih iskrvari Sa Amitom nisam mogla da se pove em iako sam to elela Mada ja generalno imam problem da se pove em sa enskim likovima u knjigama tako da to nije ni ta udnoS druge strane Jorgosa sam razumela ak i u nekim njegovim luda kim ispadima Gubi kontrolu Ru i sve pred sobom Kada nekoga zna onda mo e i da ga izludi Nema to veze sa ljubavlju Na samom kraju krije se veliki preokret o kome jo uvek ne znam ta da mislim Za po etak ho u tebe Dakle ho u tebe ovakvu Iskrivljenu pijanu razmazanu sjebanu tu nu sre nu Svakakvu 4 zvezdice od mene Zato to me ja Amita nerviralaTamara ima neobi an stil pisanja itala sam i Beogra anku i Kocku i primetila sam sad itaju i Kapiju koliko je napredovala u pisanju Sa takvima se ne razgovara Takvi te sjebu Takvi te uni te Od njegovog pogleda zanemi sve nestane iz glave Ma koliko se borila na kraju se prepusti luda koj strasti uje samo ono to eli uje samo ono to mo e li iti na po etak bajke A sve je to zapravo po etak horora u kome on dr i pi tolj a ti vezana moli da to pre opali i pogodi te pravo u srce


10 thoughts on “E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

 1. says: Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan

  Tamara Kučan ↠ 5 Read Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Sve počinje onom rečenicom Pre mnogo godinaKao da je bilo jučeNe sećam se kako je taj dan počeoZnam samo jedno predugo je trajaoTako je to sa lošim danima i lošim srećama uvek se oduže Detaljnije o knjizi možete pročitati na blogu Crni biserProdavnica snova

 2. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan

  Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Tamara Kučan ↠ 5 Read The biggest mindfuck I've ever read

 3. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan

  Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Tamara Kučan ↠ 5 Read E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara hoće da me ubijeNeočekivano i savršeno ♥️♥️

 4. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

  Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara kao i uvek nadmašila sva očekivanja 😍

 5. says: Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Tamara Kučan ↠ 5 Read E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

  E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara Kučan ↠ 5 Read ''Svoje snove ljudi najčešće sami ubijaju ali niko se ne upita odakle im pištolj''Ovo je priča o Grčkoj Indiji različitim kulturama i ljubaviKapija je ispisana iz dva ugla Jorgosovog glavnog muškog lika i Amitinog glavne ženske junakinjeNebo i zemlja Dve potpuno različite osobe''Magija ne sme da prestane jer kada iščezne dve vesele i mokre osobe preobratiće se u dva mokra pokisla miša''Jorgos je grk iz bogate porodice nakon

 6. says: Tamara Kučan ↠ 5 Read Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

  Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara Kučan ↠ 5 Read tako je sa nama tužnima nosem paramo oblake ne zato što su oblaci lepi već da nam suze ne bi ispale iz očiju

 7. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

  Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Tamara Kučan ↠ 5 Read Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan Ovo je priča o Amiti i Jorgosu Amita je imigrantkinja iz Indije živi u Atini od svoje pete godine sa ocem majka joj je poginula tokom migracija i radi u njihovom zajedničkom restoranu indijske hrane Jorgos je Grk vlasnik noćnih klubova i velike porodične imperije Papadopulos Spletom okolnosti njih dvoje se sreću to je dovoljno da u o

 8. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan

  E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Prva knjiga koju sam pročitala od ove autorke i oduševljena samSjajna

 9. says: E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Download Í PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Tamara Kučan Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan

  Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara Kučan ↠ 5 Read Odlična knjiga Uživala sam od prve do poslednje stranice Preporuka ❤️

 10. says: Tamara Kučan ↠ 5 Read E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan)

  Read Kapija AUTHOR Tamara Kučan E–pub/E–book (Kapija AUTHOR Tamara Kučan) Tamara Kučan ↠ 5 Read Maestralno kao i prvi put kada sam citao 10 zvezdica a ne 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *